top of page

Vybrané studentské práce

​Diplomové práce je možné vypracovávat na všech ústavech Fakulty chemicko-inženýrské. Pro tento studijní program je typický mezioborový charakter, a proto je do jeho výuky zapojena většina ústavů FCHI. Zde jsou příklady některých témat nabízených pro tento studijní program:

  • Obrazová analýza pro automatizované vyhodnocování nárůstu mikroorganismů s využitím prvků strojového učení

  • Využití dronů pro vzdálenou detekci chemických látek

  • Využití klasifikačních algoritmů pro studium allosterie v biomolekulách

  • Použití metod nelineární dynamiky ke zpracování anylýzy obrazu

  • Modelování elementárních procesů v plazmatu a v elektrických výbojích

  • Klasifikace spektrálních dat pomocí neuronové sítě

  • Digitální dvojče a modelování bioprocesů

  • Softwarové senzory na bázi umělých neuronových sítí pro pokročilé monitorování bioprocesů

  • Umělé neuronové sítě v automatické detekci spánkových stavů z elektroencefalogramu

  • Molekulární simulace amorfních formulací farmaceuticky aktivních látek

bottom of page