top of page

Předměty

Student Psaní

Zájemci o tento program by měli mít znalosti matematiky, fyziky, fyzikální chemie a aplikované statistiky v rozsahu odpovídajícím bakalářskému studiu na FCHI VŠCHT. Oproti tomu nejsou nutné předchozí znalosti informačních technologií či programování.

Klíčové předměty programu

bottom of page