top of page

Studijní plán

1. Ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

M402018 Analytická chemometrika

M403016 Matematické metody pro fyzikální chemii
M444006 Měřicí technika
M445002 Číslicové zpracování signálů a obrazů

Povinně volitelné předměty programu 1
(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M403001 Kvantová chemie

M403018 Chemická termodynamika

Povinně volitelné předměty programu 2

(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M403009 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie I

M403017 Praktikum z kvantové chemie

M445012 Procedurální programování

Letní semestr

Povinné předměty programu

M403002 Statistická termodynamika, molekulové

modelování a simulace

M413004 Mnohorozměrná analýza dat
M445023 Úvod do Pythonu

Povinně volitelné předměty programu 3
(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M403005 Kinetika chemických a fotofyzikálních dějů

M403007 Odhadové metody pro fyzikálně-chemické

vlastnosti látek a směsí

M445004 Neuronové sítě

Povinně volitelné předměty programu 4

(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M445010 Pokročilé zpracování obrazů

M445011 Inženýrská optimalizace

2. Ročník

Zimní semestr

Povinné předměty programu

M403021 Klasické experimenty fyzikální chemie

z pohledu počítačových simulací

M445024 Strojové učení v Pythonu
M445025 Semestrální projekt DICH

Povinně volitelné předměty programu 5
(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M403012 Chemické rovnováhy

M403020 Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz

M445014 Aplikovaná umělá inteligence

Povinně volitelné předměty programu 6

(Minimální počet zapisovaných předmětů je 1)

M402014 Molekulární modelování

M403015 Laboratoř speciálních metod fyzikální chemie II

M413001 Fourierova transformace

M445015 Distribuované zpracování dat

M445021 Statistické rozpoznávání

Letní semestr

Povinné předměty programu

M963001 Diplomová práce

bottom of page