top of page

Analytická chemometrika

Předmět je zaměřen na pochopení základních statistických metod a jejich používání v analytické chemii a klinické biochemii.

bottom of page