top of page

Kvantová chemie

Předmět poskytuje znalost základů moderní kvantové chemie, tedy kvantové teorie molekul a molekulových systémů. Student se naučí základním pilířům teorie a získá také praktické dovednosti při řešení problémů v oblastech fyzikální chemie, spektroskopie, anorganické a organické chemie metodami teoretické chemie. Cílem předmětu je podat teoretický základ pro kvalifikované užívání kvantově-chemických přístupů a modelování.

bottom of page