top of page

pátek 31. března 2023

Podejte si přihlášku ke studiu

Přihlášky ke studiu našeho programu podávejte nejpozději do 31. 3. 2023. Budeme se na Vás těšit v akademickém roce 2023/24.

Informace o studijních programech, přijímacím řízení a fungování školy najdete na webu https://studuj.vscht.cz/

Přihlášku ke studiu si můžete podat na
https://studuj.vscht.cz/studijni-programy/program/N405

VŠCHT Praha přijímá k navazujícímu magisterskému studiu uchazeče s ukončeným bakalářským vzděláním.

Každý bakalářský studijní program má na VŠCHT Praha přímé pokračování v navazujícím magisterském studiu. Výjimkou je čtyřletý profesní bakalářský studijní program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.

Přijímací řízení probíhá bez přijímacích zkoušek pro uchazeče-absolventy bakalářského programu, na který daný magisterský studijní program navazuje. Uchazeči, kteří neabsolvovali vybrané studijní předměty, vykonají přijímací zkoušku.

15. 1. 2023 – K dispozici elektronická přihláška
31. 3. 2023 – Poslední den přijímání přihlášek (chemické programy)

2. polovina května 2023 (dle pozvánky) – Termín přijímacích zkoušek pro uchazeče, kteří je konají

Od 12. 7. 2023 – Zveřejnění výsledků přijímacího řízení
Do 14. 7. 2023 – Termín pro předložení dokladů o bakalářském studiu (možné žádat o výjimku)

bottom of page